नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
गरुडा, रौतहटसि.न नाम दर्जा ठेगाना सम्पर्क फोटो
कार्यालय मोबाईल नं इमेल
1  अमृत कुमार श्रेष्ठ  शाखा अधिकृत  चन्द्रपुर न॰पा॰  055565424  9855040088    
2  तारानाथ शर्मा  नायब सुब्बा  चन्द्रपुर न॰पा॰  055565424  9821812267    
3  अवधेश कुमार यादव  सहायक कम्प्यूटर अपरेटर  गरुडा न॰पा॰ १  055565424  9861470091    

जिल्ला कार्यालय

क्रम संख्या कार्यालयको नाम कार्यालयको फोन नं कार्यालयको फ्याक्स कार्यालयको इमेल
No record found !!!

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय