Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गरुडा, रौतहट

गरुडा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गरुडा, रौतहट

गरुडा

अनु कुमारी


अनु कुमारी


अनु कुमारी
कम्प्युटर अपरेटर

शाखा नागरिकता शाखा
पद कम्प्युटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल anus57357@gmail.com
सम्पर्क 9845376557
ठेगाना balara 3, सर्लाही
बहाल मिति २०७६ कार्तिक ७