Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गरुडा, रौतहट

गरुडा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गरुडा, रौतहट

गरुडा

रामस्वार्थ राय यादव

  • रामस्वार्थ राय यादव

रामस्वार्थ राय यादव


रामस्वार्थ राय यादव
का.मु. शाखा अधिकृत

पद का.मु. शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल ilakagaruda@gmail.com
सम्पर्क 9855042126
ठेगाना पतौरामौलापुर रौतहट
बहाल मिति २०७६ कार्तिक ८